Koje su stvarne brzine GPRS, EDGE, UMTS, HSPA..?

2G

 • GSM (Global System for Mobile Communications) 2G – 9.6Kbps
 • GPRS (General packet radio services) 2.5G – 35Kbps do 171kbps

3G

 • EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) 2.75G – 120Kbps do 384Kbps
 • UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 3G — 384Kbps do 2Mbps
 • HSPA (software upgrade to UMTS, teoretski čak 42Mbps) 3.5G – 600Kbps do 10Mbps, u prosjeku 1~3Mbps

4G

 • WiMAX/LTE “4G” (U teoriji 100Mbps) — 3Mbps do 10Mbps prosječno, 20Mbps+ vršna download brzina

Imena dijakritičkih znakova na engleskom jeziku

~ tilde (rhymes with Hilda)
! exclamation mark
@ I just know it as the ‘at’ symbol
# hash
$ dollar (don’t tell me you didn’t know that one. ;-D )
% per cent
^ caret (I think that’s the correct spelling and I think it’s pronounced cah (as in cat) and then ray so cah-ray)
& ampersand
* asterisk
( left bracket
) right bracket
_ underscore
– hyphen
= equals
+ plus (bet you had to go to school to learn the last two – lol)
{ left parenthesis
} right parenthesis (these are also called “curly brackets”)
[ forgotten
] also forgotten but it’s the right one! I think they are just known as square brackets but do have a proper name.
| pipe – the picture on the key looks like two lines, one above the other.
\ backslash
: colon
; semi-colon
” inverted comma
‘ apostrophe
< left angled bracket or left chevron
> right angled bracket or right chevron
, comma
. fullstop
? question mark
/ slash

Izvor: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080930224101AAEtpav

Testiram te preko one stvari RegEx

Pita Mujo Hasu koji je datum, a ovaj mudro šuti.
Pita ponovo Mujo Hasu: Znaš li barem koliko je sati?
Odgovara Mujo: Ne znam ali je sigurno nešto u ovom obliku (\d{4}-\d{2}-\d{2}\s+\d{2}:\d{2}:\d{2})

Evo nekih dobrih linkova oko RegEx-a

TeamViewer Daemon is not running

Nakon instalacije TeamViewera 8 na openSuSE12.2 64bit  sve radi normalno. Možemo se spajati, paliti/gasiti aplikaciju i opet uspješno se spojiti prijatelju na ra?unalo.  Nakon restarta ra?unala TeamViewer nam otkazuje poslušnost i javlja poruku TeamViewer Daemon is not running, Please start teamviewerd and then restart TeamViewer.

Potrebno je pokrenuti donju komandu u terminalu i ponovno pokrenuti TeamViewer

/opt/teamviewer8/tv_bin/teamviewerd

Unos VMware Workstation licence kroz terminal

Unos nove VMware Workstation licence kroz GUI (Help>Enter Licence Key…) u verziji 9.0.x na openSuSE12.2 na mojem ra?unalu iz nekog razloga jednostavno nije mogu?e napraviti. Obzirom da nije upisana validna licenca nemogu se upaliti virtualne mašine. Dolje se nalazi komanda kojom se kroz terminal upisuje licenca u Workstation.

/usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx-debug –new-sn XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Umjesto XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX stavite svoju licencu.

Izvor: https://wiki.archlinux.org/index.php/VMware

Metapixel – Izrada mozaika

Komanda za kreiranje umanjenih slika (tiles) koje ?e služiti za izradu mozaika po uzoru na original sliku:

metapixel-prepare -r /home/korisnik/putanja/do/slika/za/mozaik/ male_slike –width=64 –height=64

Korišteni switchevi:

 • -r metapixel-prepare prolazi rekurzivno kroz podirektorije /home/korisnik/putanja/do/slika/za/mozaik/
 • “male_slike” je direktorij u koji ?e se smjestiti sve umanjene slike tokom ove pripreme. Mapa se ne kreira automatski i mora postojati unaprijed pripremljena.
 • –width= i –height= su dimenzije umanjenih slika (tiles). Optimalno bi bilo da ne budu ve?e od 128×128 piksela.

Napomena: Metapixel prepoznaje samo JPEG, PNG i GIF datoteke.

Primjer komande za generiranje mozaika:

metapixel –library male_slike –metapixel mozaik_master.jpg mozaik001_scale1.jpg -s 1
metapixel –library male_slike –collage mozaik_master.jpg mozaik001_scale2.jpg -s 2

Korišteni switchevi:

 • –library male_slike ovdje odabiremo direktodij gdje u pohranjene umanjene slike
 • –metapixel ili –collage služe za generiranje mozaika ili kolaža, osobno preferiram switch metapixel jer mi on generira mozaik
 • mozaik_master.jpg je ime originalne slike na temelju koje želimo napraviti mozaik u datoteku npr. mozaik001_scale2.jpg
 • -s 2 je primjer za pove?avanje mozaika u skali 2:1 u odnosu na originalnu sliku

Izvori:

 • http://www.complang.tuwien.ac.at/schani/metapixel/
 • http://blogs.pcworld.co.nz/pcworld/tux-love/2009/09/metapixel_magic.html
 • http://doc.ubuntu-fr.org/metapixel

Popravak oštećene Outlook PST datoteke

Popravak oštećene pst datoteke se može napraviti sa ugrađenim alatom Inbox Repair Tool (scanpst.exe). Obzirom da svaka verzija office ima drugačije putanje do scanpst.exe dolje se nalazi za svaku verziju točno mjesto tog alata.

Outlook 2013

32-bit Windows C:\Program Files\Microsoft Office\Office15
64-bit Windows C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15
64-bit Outlook C:\Program Files\Microsoft Office\Office15
Click-to-Run C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15

Outlook 2010

32-bit Windows C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
64-bit Windows C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14
64-bit Outlook C:\Program Files\Microsoft Office\Office14

Outlook 2007

32-bit Windows C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
64-bit Windows C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12

Outlook 2003

32-bit Windows C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\<locale ID>
64-bit Windows C:\Program Files (x86)\Common Files\System\MSMAPI\<locale ID>

Outlook 2002/XP

C:\Program Files\Common Files\System\MAPI\<locale ID>\scanpst.exe

Outlook 2000

C:\Program Files\Common Files\System\MAPI\<locale ID>\NT\scanpst.exe

Outlook 97 / Outlook 98

C:\Program Files\Common Files\Windows Messaging\scanpst.exe

 

Izvor: http://www.msoutlook.info/question/77

 

Tips!

Dodatni alati za oporavak Outlooka

OutlookTools http://www.howto-outlook.com/products/outlooktools.htm

CheckPoint SNX na openSuSE 12.2

Za uspješno pokretanje CheckPoint SNX (SSL Network Extender) on openSuSE 12.2 64bit potrebno je instalirati nekoliko dodatnih paketa na sistem.

Kako piše na službenoj stranici https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk65210 openSuSE 12.2 32 i 64 bitna verzija OS-a je podržana verzija Linux-a, ali paketa compat-libstdc++ (compat-libstdc++.i586) na OS 12.1 jednostavno nema nego je potrebno instalirati pakete compat-openssl097g koji je zadužen za Secure Sockets and Transport Layer Security.

Popis paketa potrebnih za SNX:

 • java-1_7_0-openjdk
 • compat-openssl097g
 • compat-openssl097g
 • compat-openssl097g-32bit
 • pam-32bit
 • pam-modules
 • pam-modules-32bit

Sve to u jednom potezom možemo instalirati sljede?om komandom:

sudo zypper in compat-openssl097g compat-openssl097g-32bit pam-32bit pam-modules pam-modules-32bit java-1_7_0-openjdk

‘?ega zametnuh (ili kako prona?i ono što tražim)

Pronalazi sve prazne fajlove u home direktoriju
find ~ -empty -exec ls -al {} \;

ili recimo na?i u trenutnom direktoriju sve datoteke koje su prazne
find . -empty

ili prona?i sve
find . -maxdepth 1 -empty

Prona?i sve velike datoteke i prikaži mi 10 najve?ih

Pronalazi sve fajlove koji imaju u imenu .db (Npr. Thumb.db) ekstenziju i ispisuje ih sa komandom ls
find -iname *.db -exec ls {} \;

Pronalazi sve fajlove koji imaju u imenu .db ekstenziju i briše ih sa ih sa komandom rm
find -iname *.db -exec rm {} \;

URL: http://www.thegeekstuff.com/2009/03/15-practical-linux-find-command-examples/