‘?ega zametnuh (ili kako prona?i ono što tražim)

Pronalazi sve prazne fajlove u home direktoriju
find ~ -empty -exec ls -al {} \;

ili recimo na?i u trenutnom direktoriju sve datoteke koje su prazne
find . -empty

ili prona?i sve
find . -maxdepth 1 -empty

Prona?i sve velike datoteke i prikaži mi 10 najve?ih

Pronalazi sve fajlove koji imaju u imenu .db (Npr. Thumb.db) ekstenziju i ispisuje ih sa komandom ls
find -iname *.db -exec ls {} \;

Pronalazi sve fajlove koji imaju u imenu .db ekstenziju i briše ih sa ih sa komandom rm
find -iname *.db -exec rm {} \;

URL: http://www.thegeekstuff.com/2009/03/15-practical-linux-find-command-examples/

Leave a Reply