Koliki je vaš uptime?

Koliki je server stvarno dostupan ako vam netko kaže da je njegov uptime 99,9% tokom godine? Pogledajte donju tablicu.

Uptime Down time / Godina
90% 876 sati (cca 36 i pol dana)
95% 438 sati (cca 18 i pol dana)
99% 87 sati, 36 minuta (cca 3 i pol dana
99.9% 8 sati, 45 minuta, 36 sekundi
99.99% 52 minuta, 33.6 sekundi
99.999% 5 minuta, 15.36 sekundi
99.9999% 31.68 sekundi

Kako provjeriti koliko je server dugo upaljen? Na Linux možete koristiti komandu uptime koja prikazuje rezultat u obliku:
$ uptime 12:03:02 up 178 days, 4:57, 2 users, load average: 0.36, 0.06, 0.05

Leave a Reply