PowerShell ne dozvoljava pokretanje *.ps1 skripti (‘iliti dobivate poruku “get-help about_signing” for more details.)

Ne možete pokrenuti skripte *.ps1 zato što je izvršavanje skripti zabranjeno na serveru i dobivate poruku “Please see “get-help about_signing” for more details.”?

Provjerite trenutni “execution-policy” sa komandom:

PS C:\Windows\System32> Get-ExecutionPolicy
Restricted
PS C:\Windows\System32>

Za promjeniti aktualan “execution-policy” potrebno je pokrenuti komandu:
Napomena: ova komanda zahtjeva administrativne ovlasti mora biti pokrenuta “elevated” (Pokrenite Powershell koriste?i ‘Run as Administrator’)

PS C:\Windows\System32> Set-ExecutionPolicy Unrestricted
PS C:\Windows\System32> Get-ExecutionPolicy
Unrestricted

Leave a Reply