Problem sa pokretanjem virtualnih mašina nakon nadogradnje VMware Workstation 9 na Linux-u

Problem sa pokretanjem virtualnih mašina nakon nadogradnje VMware Workstation 9

Nakon nadogradnje VMware Workstation sa verzije 8 na verziju 9 na openSuSE 12.2 64bit dolazi do greške

Version mismatch with vmci driver: expecting 11.0, got 10.0.
Module DevicePowerOn power on failed.
Failed to start the virtual machine.

Privremeno rješenje dok ne do?e fix je u svim vmx datotekama staviti “vmci0.present” na FALSE.

Znaci pronademo liniju:

vmci0.present = “TRUE”

i postavimo je da izgleda:

vmci0.present = “FALSE”

Leave a Reply