Skidanje web sajta kroz CLi sa wget

Ova komanda slika web sajt na adresi www.website.hr/upute/.

wget --recursive --no-clobber --page-requisites --html-extension --convert-links --restrict-file-names=windows --domains websajt.hr --no-parent www.websajt.hr/upute/

Opis opcija koje su korište redom:

  • --recursive: skini cijeli websajt
  • --no-clobber: nemoj prepisati ve? skinute datoteke (u slu?aju da je skidanje prekinuto i ponovno pokrenuto)
  • --page-requisites: skini sve komponente koje ?ine stranicu (slike, CSS, js i ostalo)
  • --html-extension: snimi datoteke sa .html nastavkom/ekstenzijom
  • --convert-links: pretvori linkove da su funkcionalni i lokalno korištenje (off-line)
  • --restrict-file-names=windows: promijeni imena datoteka da rade ispravno u Windows-ima
  • --domains websajt.hr: nemoj pratiti linkove koji nisu na domeni
  • --no-parent: nemoj pratiti linkove izvan direktorija upute/

Leave a Reply