Metapixel – Izrada mozaika

Komanda za kreiranje umanjenih slika (tiles) koje ?e služiti za izradu mozaika po uzoru na original sliku:

metapixel-prepare -r /home/korisnik/putanja/do/slika/za/mozaik/ male_slike –width=64 –height=64

Korišteni switchevi:

  • -r metapixel-prepare prolazi rekurzivno kroz podirektorije /home/korisnik/putanja/do/slika/za/mozaik/
  • “male_slike” je direktorij u koji ?e se smjestiti sve umanjene slike tokom ove pripreme. Mapa se ne kreira automatski i mora postojati unaprijed pripremljena.
  • –width= i –height= su dimenzije umanjenih slika (tiles). Optimalno bi bilo da ne budu ve?e od 128×128 piksela.

Napomena: Metapixel prepoznaje samo JPEG, PNG i GIF datoteke.

Primjer komande za generiranje mozaika:

metapixel –library male_slike –metapixel mozaik_master.jpg mozaik001_scale1.jpg -s 1
metapixel –library male_slike –collage mozaik_master.jpg mozaik001_scale2.jpg -s 2

Korišteni switchevi:

  • –library male_slike ovdje odabiremo direktodij gdje u pohranjene umanjene slike
  • –metapixel ili –collage služe za generiranje mozaika ili kolaža, osobno preferiram switch metapixel jer mi on generira mozaik
  • mozaik_master.jpg je ime originalne slike na temelju koje želimo napraviti mozaik u datoteku npr. mozaik001_scale2.jpg
  • -s 2 je primjer za pove?avanje mozaika u skali 2:1 u odnosu na originalnu sliku

Izvori:

  • http://www.complang.tuwien.ac.at/schani/metapixel/
  • http://blogs.pcworld.co.nz/pcworld/tux-love/2009/09/metapixel_magic.html
  • http://doc.ubuntu-fr.org/metapixel