TeamViewer Daemon is not running

Nakon instalacije TeamViewera 8 na openSuSE12.2 64bit  sve radi normalno. Možemo se spajati, paliti/gasiti aplikaciju i opet uspješno se spojiti prijatelju na ra?unalo.  Nakon restarta ra?unala TeamViewer nam otkazuje poslušnost i javlja poruku TeamViewer Daemon is not running, Please start teamviewerd and then restart TeamViewer.

Potrebno je pokrenuti donju komandu u terminalu i ponovno pokrenuti TeamViewer

/opt/teamviewer8/tv_bin/teamviewerd

Leave a Reply