Linux aplikacije

Konzolni alati

 • htop
 • mc
 • iptraf
 • nmap

Ovom komandom instaliram sve iz šuba:

sudo zypper in mc htop iptraf nmap

KDE aplikacije

 • krusader
 • keepassx
 • k3b
 • thunderbird
 • chromium
 • MyPaint
 • Inkscape

Ovom komandom instaliram sve iz šuba:

sudo zypper in krusader kepassx k3b thunderbird chromium

Oni koji su besplatni, a mogu se i kupiti za komercijalnu upotrebu

 • DraftSight: Professional-grade, free* CAD software, DraftSight runs on Windows®, Mac® and Linux. link

 

Zanimljive komercijalne aplikacije i igre sve na jednom mjestu možete pogledati na linku

Leave a Reply