TeamViewer Daemon is not running

Nakon instalacije TeamViewera 8 na openSuSE12.2 64bit  sve radi normalno. Možemo se spajati, paliti/gasiti aplikaciju i opet uspješno se spojiti prijatelju na ra?unalo.  Nakon restarta ra?unala TeamViewer nam otkazuje poslušnost i javlja poruku TeamViewer Daemon is not running, Please start teamviewerd and then restart TeamViewer.

Potrebno je pokrenuti donju komandu u terminalu i ponovno pokrenuti TeamViewer

/opt/teamviewer8/tv_bin/teamviewerd

Unos VMware Workstation licence kroz terminal

Unos nove VMware Workstation licence kroz GUI (Help>Enter Licence Key…) u verziji 9.0.x na openSuSE12.2 na mojem ra?unalu iz nekog razloga jednostavno nije mogu?e napraviti. Obzirom da nije upisana validna licenca nemogu se upaliti virtualne mašine. Dolje se nalazi komanda kojom se kroz terminal upisuje licenca u Workstation.

/usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx-debug –new-sn XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Umjesto XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX stavite svoju licencu.

Izvor: https://wiki.archlinux.org/index.php/VMware