Problem sa priikazom MKV videa na Philips TV

Philips televizori podržavaju MKV kontejnere sa MPEG1, MPEG-2, ACC i AC3 audio zapisom, pa ukoliko video sadržava DTS audio kodek potrebno je napraviti konverziju audio zapisa sa recimo AC3 audio kodekom.

Konverzija audio zapisa iz DTS u AC3 kroz CLI na Linux-u:
ffmpeg -i ime_fajla.DTS.x264.mkv -acodec ac3 -vcodec copy ime_fajla.AC3.x264.mkv

Leave a Reply